มึง ถ้ากุเจอมึงเมื่อไหร่นะ กุจะไม่ข่มตัวเองอีกและเหี้ย

กุจะไม่นับถือมึงเป็นพี่อีกแล้ว

เหี้ยแม่ง มึงมัน เหี้ยเอ้ย สัส แม่งง